Promo video

O vijeću

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definisano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH i kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u saradnji sa zakonodavnim tijelima.
Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je formalno osnovano krajem novembra 2018. godine, te u svom sastavu trenutno broji 12 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, sa tendencijom širenja.

Najnovije vijesti

Saznajte najnovije informacije i dešavanja Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH
strategija (1)

Započele aktivnosti na izradi Strategije za mlade 2020 – 2024

Članom 18. Zakona o mladima Brčko distrikta BiH, usvojenog 2017. godine od strane Skupštine, predviđena je izrada dokumenta s programskim pristupom djelovanja prema mladima. Strategija za mlade […]

socijalni-dan-asubih-vizual-1e80570

Potpora Socijalnom danu: Potpisana suradnja s Asocijacijom srednjoškolaca u BiH

Rukovodstvo Vijeća mladih Brčko distrikta BiH, Prve susrete mladih održane u julu, ocijenili su kao veoma uspješnima, naglasivši da su ih i učesnici kako iz ove lokalne […]

maxresdefault

SUSRETI MLADIH BRČKO 2019 // Aftermovie //

https://www.youtube.com/watch?v=QiSodktb6a8