10. ožujka “Otvoreni dijalog s mladima”

Pozivamo sve mlade da 10. 3. 2020. u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH s početkom u 11 sati sudjeluju u ,,Otvorenom dijalogu s mladima“ koji u suradnji s Komisijom za mlade pri Skupštini Brčko distrikta BiH i Odjelom za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BIH, a uz potporu Misije OSCE -a u BiH, organizira upravo Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH.

U sklopu ovog događaja biti će predstavljene opće preporuke iz analize istraživanja o mladima koje je provedeno kao pripremna faza za izradu Strategije za mlade Brčko distrikta BiH 2021.-2025. Preporuke će predstaviti “Institut za razvoj mladih KULT” iz Sarajeva, koji je istraživanje u ovu svrhu i proveo.

Cilj aktivnosti je da se tijela izvršne i zakonodavne vlasti zadužena za pitanja mladih u Brčko distriktu BiH, kao i što veći broj mladih, informišu o  nalazima istraživanja kao i aktivnostima koje se poduzimaju na poboljšanju položaja mladih u Brčko distriktu BiH. Ovo će ujedno biti i prilika da se uspostavi direktna komunikacija odnosno otvoren dijalog između institucionalnih tijela i mladih.

 

Komentariši