PREDSTAVLJAMO I ASOCIJACIJU MLADIH BRČKO DISTRIKTA BIH

Asocijacija mladih Brčko distrikta BiH otkrila nam je da svoj kontinuitet bilježi od 2002. godine pa do danas, a što su još saznale naše srednjoškolke otkrijte u nastavku.

Asocijacija mladih Brčko je omladinsko-volonterska, vanstranačka, multietnička, van politička, nezavisna-samostalna organizacija čija suradnja sa mladima. U svom radu Asocijacija ostvaruje uspješnu suradnju kako sa vladinim tako i nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu, sprovodeći svoje aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, pri tome odgovarajući svojim ciljevima i zadacima. Svojim kontinuitetom, djelovanjem i istrajnošću ostvarila je zavidnu suradnju sa lokalnim vlastima te međunarodnim organizacijama koje svoje aktivnosti  realiziraju na području Distrikta ali i cijele Bosne i Hercegovine. Cilj joj je pružanje potpore mladima na području cijele Bosne i Hercegovine, podupirajući njihov angažman i afirmaciju u društvu, te edukaciju  putem uključivanja u procese donošenja odluka a sve u suradnji sa lokalnim organima vlasti.

Asocijacija mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine do sada je realizirala veliki broj projekata od kojih je od krucijalne važnosti izdvojiti sljedeće:

-«Upoznavanje mladih sa visokim obrazovanjem u BiH»

-Ramazanski malonogometni turnir u Brčkom

-Koncert  grupe “The Rockstar”

-Obilježavanje dana medija

-Tolerancija među mladima

-Koncert „Voljenom gradu“

-Sportski portal sportbrcko.com

-Brčanski informativni portal infobrcko.com

-Mala škola novinarstva i fotografije

-Javna praćenja.

Salih Ibrahimbegović  – predstavnik je Asocijacije mladih u Skupštini Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

Komentariši