04-06.07.2019.

Prvi susreti mladih
Brčko distrikta BiH

Više
Promo video

O vijeću

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definisano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH i kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u saradnji sa zakonodavnim tijelima.
Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je formalno osnovano krajem novembra 2018. godine, te u svom sastavu trenutno broji 12 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, sa tendencijom širenja.

Najnovije vijesti

Saznajte najnovije informacije i dešavanja Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH
websusretimladih

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH organizator Prvih susreta mladih

U Brčkom će od 04. do 06. jula 2019. godine biti organizovani Prvi susreti mladih Brčko distrikta BiH, čiji je organizator i domaćin Savjet mladih Brčko distrikta […]

anketa

Vijeće Mladih Brčko distrikta sprovodi anketu o stavovima mladih

Vijeće mladih Brčko distrikta BiH radi na organizaciji manifestacije „Susreti mladih Brčko 2019.“, koja predstavlja omladinski projekat prvi ove vrste u Brčko distriktu BiH, na kojem će […]

vijece-mladih-642x336

Vijeće mladih planira organizovati Susrete mladih u Brčkom

Nakon što je krajem prošle godine 12 nevladinih omladinskih udruženja, kao krovnu organizaciju, osnovalo Vijeće mladih Brčko distrikta BiH, potpisan je i Memorandum o saradnji sa Vladom […]