Da li ste znali da svaka lokalna zajednica u BiH treba imati komisiju koja se bavi pitanjima mladih?!

Vrijeme je za nas – u informaciji je spas.

Podsjetimo se da smo prošlog tjedna učili o omladinskom organiziranju. Da li znate kako se mladi u BiH organiziraju? Da li smo svjesni prilika koje imamo ukoliko se organiziramo? Ovo su samo neka od pitanja na koja smo dali odgovor.
Naše putovanje se nastavlja i postaje sve zanimljivije. Ovog tjedna učimo o pravima mladih u BiH, a koja su zagarantirana postojećim zakonskim rješenjima. Točnije, učimo o svim raspoloživim mehanizmima u kojima mladi imaju pravo da sudjeluju i na taj način budu dio procesa donošenja odluka.

Da li ste znali da svaka lokalna zajednica u BiH treba imati komisiju koja se bavi pitanjima mladih, a da mladi imaju pravo da sudjeluju u radu te komisije iako nisu dio političke stranke?

Znate li da su entitetske vlasti u obvezi da formiraju Savjet za mlade na nivou entiteta i da predstavnici krovnih tijela za mlade imaju pravo da sudjeluju u radu iste?

Znate li da je vaša zajednica u obavezi da kreira strategiju za mlade ili lokalnu omladinsku politiku i da vi morate biti uključeni u proces izrade?

Dosta je pitanja, a ovo su neka na koja dajemo odgovore u našem Vodiču kroz Zakone i prava mladih u BiH: https://www.vijecemladih.ba/vkzpmb

Ako i dalje imate pitanja (a vjerujemo da imate) rado ćemo odgovoriti na njih. Na pitanja odgovaramo direktno na vaše e-mail adrese ili putem kratkog ZOOM druženja. Zato, otvorite google formu i pitajte: https://forms.gle/Sof9F1JYwAHp4ELo6

Komentariši