Formirano Vijeće mladih

Vijeće mladih Brčko distrikta je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definisano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu. Kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u saradnji sa zakonodavnim tijelima. Danas je održana Prva redovna skupština Vijeća mladih i okupila je predstavnike omladinskih organizacija koje su uzele učešće u ovom tijelu.

“Ciljevi su da se mladi uključe u kreiranje određenih zakonskih procedura, odnosno rješenja za mlade. Veliki su problemi sa kojima s emladi susreću. Nažalost, svako udruženje pojedinačno nema tolike poluge moći u svojim rukama da utiče na promjene. Kao Vijeće će svakako imati veliku institucionalnu moć i zakonski okvir da djeluje kroz donošenje određenih zakonskih okvira. Naši prvi koraci su kreiranje Strategije za mlade, potom određenih programa koji se tiču omladine. Biće svakako i konkretnih aktivnosti” rekao je Željko Novaković, predsjednik Vijeća mladih Brčko distrikta BiH.

“Dobili smo jednu krovnu organizaciju omladinskog organizovanja u Brčko distriktu što do sada nismo imali. Dobili smo sagovornika koji će moći relevantno da predstavlja aktivnosti, probleme i rezultate koje mladi imaju na području Brčko distrikta. Uvjeren sam, uvidom u ono što su uradili do sada, da će kroz svoj rad aktivirati još više mlade ljude da se uključe u problematiku koju mladi ljudi imaju na našem prostoru” rekao je Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Komentariši