javni poziv – Škola omladinskog preduzetništva

Povodom realizacije projekta „Škola omladinskog preduzetništva” koji se sprovodi od strane Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH i realizuje u okviru projekta „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Porticus fondacije, otvoreni su javni pozivi za prikupljanje ponuda kako slijedi:
1. angažman predavača iz oblasti robotike i 3D modelovanja;
2. angažman predavača iz oblasti omladinskog preduzetništva;
3. Najam i nabavka materijala za radionice robotike i 3D modelovanja;
4. Izrada web sajta;
5. Tehnička organizacija konferencije, PR aktivnosti, fotografske i snimateljske usluge i ostalo

Sve detaljene informacije o javnim pozivima možete pronaći u dokumentima u prilogu.

Zainteresovani za učešće u projektnim zadacima trebaju dostaviti traženu dokumentaciju najkasnije do 26.09.2022. godine do 12:00h.

Ponuđači koji dostave neblagovremene i nepotpune prijave, neće biti razmatrani.

Ovjerena i potpisana dokumentacija se dostavlja isključivo elektronskim putem, na email adresu vijecemladihbd@gmail.com sa naznakom “Ponuda za učešće na projektnom zadatku (naziv javnog poziva)”.

Komentariši