Javni poziv za sekretara/icu, tajnika/icu Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Javni poziv za sekretara/icu, tajnika/icu Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, u skladu sa Statutom te internim odlukama i procedurama organizacije, raspisuje 5.2.2021. godine Javni poziv za sekretara/icu, tajnika/icu.

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definirano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH i kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u suradnji/saradnji sa zakonodavnim tijelima.

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je formalno osnovano krajem studenog/novembra 2018. godine, te u svom sastavu trenutno broji 12 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, sa tendencijom širenja.

Opis pozicije

Naziv pozicije: Sekretar/ica, tajnik/ica Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

Tip angažmana: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Vrijeme rada: Od 1.3. do 30.9.2021. godine.

Uslovi rada:  Pola radnog vremena.

Radno mjesto: Brčko.

Naknada/honorar: 450KM neto.

Za sekretar/icu, tajnika/icu Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH može biti izabran/a kandidat/kinja koji ispunjava sljedeće:

 1. Opće uvjete/uslove:
 • Državljanin/ka BiH
 • Punoljetna je mlada osoba (do 30 godina starosti),
 • Spreman/na na timski rad, kreativan/na i otvoren/a osoba.
 1. Posebne uvjete/uslove:
 • Nije član/ica neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
 • Upoznat/a je sa radom Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH (strukturom i organizacijom, načinom rada, dosadašnjim aktivnostima),
 • Minimalno dvije godine iskustva u omladinskom ili volonterskom radu,
 • Iskustvo u tehničkim pripremama i organizaciji rada,
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Dobro poznavanje rada na računaru,
 • Poznavanje poslovne korespodencije.

Odgovornosti i zaduženja: Sekretar/ica, tajnik/ica Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH pomaže predsjedniku/ci Skupštine i predsjedniku/ci Vijeća/Savjeta mladih u tehničkoj pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora i s time u vezi:

 • Brine se o osiguravanju uvjeta za rad Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • Zaprima inicijative i prijedloge upućene Vijeću/Savjetu mladih i osigurava daljnju obradu;
 • Odgovoran/na je za pravno-tehničku  obradu akata i zaključaka usvojenih na sjednici;
 • Odgovoran/na je za obavljanje poslova koje mu nalaže Vijeće/Savjet mladih, za dostavljanje zaključaka i pitanja nadležnim tijelima i službama;
 • Vodi zapisnike sa sjednica;
 • I izvršava druge poslove za koje ga ovlasti predsjednik upravnog odbora.

Mogućnosti:

 • Rad u stručnom i kreativnom timu,
 • Sticanje novih vještina i znanja,
 • Osobno usavršavanje i usavršavanje na polju omladinskog rada,
 • Sticanje poznanstva i umrežavanja.

Svi zainteresirani kandidati/kinje mogu se prijaviti na Javni poziv slanjem:

 • biografije,
 • dva pisma preporuke,
 • popunjenog obrasca prijave (nalazi se uz Javni poziv na Web stranici Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH).
 • izjavom da nije član/ica neke političke partije ili organizacije povezane sa političkom partijom,  do 15.2.2021. godine (do 16.00h) poštom na adresu Omladinski centar, Trg pravde 18, Brčko 76100, Bosna i Hercegovina.

*Napomena: Na omotnici/koverti napisati: NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA. Omotnicu/kovertu čvrsto zapečatiti.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju osnovne kriterije bit će pozvani na informativni razgovor koji će se održati od 16. do 21.2.2021., nakon čega slijedi žalbeno razdoblje od 22. do 28.2.2021. godine.

Komisija zadržava pravo otkazati javni poziv. Dokumentacija zaprimljena od kandidata neće se vratiti.

Konačna lista bodova bit će objavljena na web stranici Vijeća mladih Brčko distrikta BiH.

Više informacija o Vijeću/Savjetu mladih Brčko distrikta BiH možete pronaći na www.vsmbd.org.

Јавни позив за секретара/ицу Вијећа за младе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

Савјет за младе Брчко дистрикта БиХ, у складу са Статутом и интерним одлукама и процедурама организације, објављује 5.2.2021. Јавни позив за секретара/ицу.

Савјет за младе Брчко дистрикта БиХ тијело је дефинисано Законом о младима Брчко дистрикта БиХ, које је кровна организација удружења младих у Брчко дистрикту БиХ и као такво учествује у креирању политика, програма и стратегија за младе у сарадњи са законодавним телима.

Савјет за младе Брчко дистрикта БиХ формално је успостављен крајем новембра 2018. године и тренутно има 12 удружења младих уписаних у Регистар омладинских организација Одјељења за стручне и административне послове, са тенденцијом ширења.

Опис положаја

Назив радног мјеста: секретара/ицa Вијећа за младе Брчко дистрикта БиХ.

Врста ангажмана: Уговор о привременим и повременим пословима.

Радно време: Од 1.3. до 30.9.2021. године.

Услови рада: Cкраћено радно време.

Радно мјесто: Брчко.

Hакнада: 450 КМ нето.

За секретара Саветa младих Брчко дистрикта БиХ може бити изабран кандидат /киња који испуњава сљедеће:

 1. Општe условe:
 • Држављанин/кa БиХ
 • Одрасла млада особа (до 30 година старости),
 • Спремaн/на за тимски рад, креативaн/на и отворен/а особа.
 1. Посебни услови:
 • Није члан/ ицa политичке странке или организације повезане са политичком странком,
 • Упознат/a је са радом Савјетa за младе Брчко дистрикта БиХ (структура и организација, начин рада, претходне активности),
 • Hајмање две године искуства у омладинском или волонтерском раду,
 • Искуство у техничким припремама и организацији рада,
 • Знање енглеског језика,
 • Добро познавање рада на рачунару,
 • Познавање пословне кореспонденцијe.

Одговорности и дужности: Секретар/ ицa Савјета за младе Брчко дистрикта БиХ помаже предсједнику Скупштине и предсједнику Савјета младих у техничкој припреми сједница Скупштине и Управног одбора и с тим у вези:

 • Cтара се о обезбеђивању услова за рад Скупштине, Управног одбора и радних тела;
 • Прима иницијативе и предлоге упућене Савету за младе и обезбеђује даљу обраду;
 • Oдговоран је за правну и техничку обраду аката и закључака усвојених на седници;
 • Oдговоран је за извршавање задатака које му је доделио Савет младих, за достављање закључака и питања надлежним органима и службама;
 • Води записнике са седница;
 • Oбавља друге задатке које је одобрио председник Управног одбора.

Опције:

 • Рад у професионалном и креативном тиму,
 • Стицање нових вештина и знања,
 • Лични развој и обука у области омладинског рада,
 • Стицање познанстава и умрежавање.

Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити на Јавни позив слањем:

 • биографије,
 •  два писма препоруке,
 • попуњен образац за пријаву (налази се поред Јавног позива на веб страници Савјета младих Брчко дистрикта БиХ).
 • изјавe да није члан политичке странке или организације повезане са политичком странком, до 15.2.2021. године (до 16.00) поштом на адресу Дом омладине, Трг Правде 18, Брчко 76100, Босна и Херцеговина.

* Напомена: На коверти  написати НЕ ОТВАРАТИ, ОТВAРA КОМИСИЈA. Чврсто затворите коверат.

Непотпуне, неблаговремене и неправилне пријаве неће се узимати у обзир.

Кандидати који задовоље основне критеријуме биће позвани на информативни разговор, који ће се одржати у периоду од 16. до 21. фебруара 2021. Године, након чега следи жалбени период у периоду од 22. до 28.2.2021. године.

Комисија задржава право на поништење конкурса. Запримљена документација од кандидата неће бити враћана назад.

Коначна бодовна листа биће објављена на веб страници Омладинског вијећа Брчко дистрикта БиХ.

Више информација о Савјетy за младе Брчко дистрикта БиХ може се наћи на www.vsmbd.org

Komentariši