Online druženje – Fakat je vakat za mlade

Danas smo imali odlično i produktivno online druženje sa Cerebra NGO, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine Youth for Peace u sklopu programa BHRI.

U suradnji sa Vijeće mladih Federacije BiH i Omladinski savjet Republike Srpske realiziramo sastanke sa predstavnicima omladinskog sektora u BiH s ciljem daljeg rada na jačanju omladinskih udruženja i udruženja za mlade te osiguravanju institucioanalne podrške u radu sa mladima.

 

Komentariši