Predsjedništvo

Po uzoru na Predsjedništvo BiH, Predsjedništvo VSMBD predstavlja tročlano tijelo koje zajednički predstavlja i zastupa interese VSMBD. Ono djeluje po prinicipu rotacije na svakih 8 mjeseci, gdje, unutar 2 godine, svaki od 3 člana predsjedništva preuzima svoj mandat. Predjedništvo bira Skupština iz reda članova Upravnog odbora. Predsjednik VSMBD je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora VSMBD. Način funkcionisanja, prava i obaveze Predsjedništva proizilaze iz Statuta VSMBD.

Skupština

Skupština VSMBD predstavlja najviši organ upravljanja i čine je njeni članovi, tačnije fizička lica koja su delegirana ispred omladinskih organizacija registrovanih u skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH koje se nalaze u Registru omladinskih organizacija Brčko distrikta BiH. Svaka ova organizacija može delegirati samo po jednog svog predstavnika/ca u Skupštinu Vijeća/Savjeta mladih. Svaki predstavnik/ca članice ima jedan glas u Skupštini Vijeća/Savjeta mladih. U momentu pisanja ovog teksta (01.05.2019. god.) Skupština VSMBD broji 12 članova. Način funkcionisanja, prava i obaveze Skupštine proizilaze iz Statuta VSMBD.

Upravni odbor

Upravni odbor je organ koji broji 5 članova plus tri člana Predsjedništva koji rukovode Upravni odborom u skladu sa Statutom. Članovi Upravnog ne moraju biti članovi Skupštine i svaki član Upravnog odbora ima jedan glas.

Upravni odbor radi u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog Odbora.