Podsjetnik: Prijave za 50/50 trening Vijeća Evrope o participaciji mladih i omladinskim politikama u BiH

Kako bi doprinijeli promociji učešća mladih u procesima donošenja odluka i implementaciji omladinskih politika u Bosni i Hercegovini, Vijeće Evrope, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijećem/Savjetom mladih Brčko distrikta BiH, Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem mladih Federacije BiH organizuje obuku za predstavnike opštinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa i predstavnike mladih.

 

Za trening će biti odabrano 30 učesnika (15 iz vladinog i 15 iz nevladinog sektora) koji zadovoljavaju kriterije:

  • uključeni u razvoj i implementaciju omladinskog rada i omladinske politike u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima;
  • otvoreni, posvećeni i motivisani za razvoj i jačanje dijaloga i saradnje između vladinih i nevladinih partnera u oblasti mladih;
  • u poziciji da implementira i prati rezultate kursa.

 

Vijeće Evrope snosi troškove smještaja i hrane sudionika u skladu sa svojim propisima. Trening se održava od 9. do 13. maja 2022. godine u Evropskom centru za mlade Budimpešta.

 

Prijaviti se možete putem forme, a prijave su otvorene do 23.03.2022. godine! Više informacija možete pronaći na linku.

 

Sretno sa prijavama!

Komentariši