Potpora Socijalnom danu: Potpisana suradnja s Asocijacijom srednjoškolaca u BiH

Rukovodstvo Vijeća mladih Brčko distrikta BiH, Prve susrete mladih održane u julu, ocijenili su kao veoma uspješnima, naglasivši da su ih i učesnici kako iz ove lokalne zajednice, ali i iz okruženja pohvalili.

Predsjednica Vijeća mladih Tea Ružić o ovim susretima je rekla da je želja da oni prerastu u tradiciju, istaknuvši da su imali veoma veliku podršku Vlade i Skupštine.

„Od početka su bili uz nas, i tu potporu trebamo i dalje kako bi proveli zaključke da ti Susreti ne bi bili samo da su se održali. Nismo željeli da to bude okupljanje mladih bez rezultata. Tako da će biti ciljevi, najmanje će biti tri zaključka koja će biti sprovediva, a za to trebamo vlast da nam pomogne da to do kraja finaliziramo i da mladima omogućimo bolji život ovdje“, kazala je Ružić.

Dodala je i da se Vijeće mladih našlo i u nacrtu Strategije razvoja saradnje sa iseljeništvom za period 2020. do 2024. godina, gdje će kroz dvije mjere u jednom od strateških ciljeva biti nosioc aktivnosti.

Pored navedenog, Ružić ističe da će u narednih mjesec dana Vijeće mladih provoditi i aktivnosti na pripremi projektnog prijedloga Strategije za mlade koja se nalazi u Zakonu o mladima, a koja bi se trebala usvojiti do kraja godine, tako da bi se naredne godine mogla planirati i budžetska sredstva za njenu provedbu.

A danas je Vijeće mladih potpisalo i saradnju sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH, gdje će im biti podrška za Socijalni dan ove godine, odnosno na rad primiti četiri srednjoškolca.

Komentariši