Potpisani memorandumi o suradnji

U Doboju su 19.5.2021. godine potpisani memorandumi o suradnji između predstavnika tri krovne organizacije mladih na području Bosne i Hercegovine te Instituta za razvoj mladih KULT. 

 

Predstavnici tri krovne organizacije mladih – Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, Vijeće mladih Federacije BiH te Omladinski savjet Republike Srpske na sastanku koji je prethodio potpisivanju memoranduma, zajedno sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT, razgovarali su o prilikama i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini, događajima u krovnim organizacijama za mlade, prethodnoj i budućoj međusobnoj suradnji.

Važno je naglasiti kako dosadašnja suradnja Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH te Instituta za razvoj mladih KULT ima dobro postavljene temelje te surađuju na značajnom broju pitanja mladih, naročito na području Brčko distrikta.

Zadovoljstvo je i sve tri krovne organizacije za mlade da je njihova suradnja sve snažnija i predstavlja mogućnost za zajedničko djelovanje po pitanju mladih na području Bosne i Hercegovine.

 

Zaključci sastanka jesu da se probleme i potrebe mladih protežu kroz mnoga područja života mladih, ali prepoznavanje potreba i problema mladih te zajedničko umrežavanje i ojačavanje međusobne suradnje krovnih organizacija za mlade, suradnje sa civilnim društvom i nevladinim organizacijama i aktivno učešće mladih korak su ka boljoj zajedničkoj budućnosti.

Zaključak o zajedničkoj suradnji okrunjen je potpisanim memorandumima o suradnji koji otvara mnoga vrata za zajedničko djelovanje za mlade na području BiH, te predstavlja naredni korak ka aktivnostima i suradnji u radu na poboljšanju položaja mladih u Brčko distriktu te Bosni i Hercegovini.

 

Članovi Predsjedništva Vijeća/Savjeta mladih su ponosni na temelje zajedničkog rada utvrđenih i postavljenih u Doboju i poručuju da nas i dalje pratite!

O Institutu za razvoj mladih KULT – pogledajte ovdje. 

Komentariši