Poziv za sudjelovanje u “Istraživanju o sudjelovanju mladih u procesima donošenja odluka u BiH”

Koliko često poželimo pozitivne promjene u društvu? Zapitamo li se ikada na koji način možemo doći do željenih promjena? Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini odlučila se pozabaviti ovom temom kroz svoju novu aktivnost! Istraživanje je fokusirano na sudjelovanje mladih u Bosni i Hercegovini u procesima odlučivanja u njihovim lokalnim zajednicama.

Cilj je istražiti postojeće mehanizme za sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluka, a zatim ispitati znaju li mladi za te mehanizme i koriste li ih. Zajedno ćemo tražiti odgovor na pitanje “kako?“; sa mladima koji su koristili neke od mehanizama odlučivanja, ali i na pitanje “zašto”; sa onima koji to nisu radili.

Možda ste bili sudionici u nekom istraživanju, ali smo sigurni da se rijetko pruža prilika da budete mladi istraživači. Kroz ovu ASuBiH aktivnost možete aktivno sudjelovati u svim fazama pripreme i realizacije istraživanja. 30 mladih ljudi iz 15 lokalnih zajednica će kroz nekoliko ciklusa treninga imati priliku steći teorijsko znanje i vještine neophodne za provedbu istraživanja. Zatim će stečeno znanje i vještine primijeniti u praksi i biti mladi istraživači koji će sa svojim vršnjacima tražiti odgovore na gore navedena pitanja.

Pravo sudjelovanja imaju svi srednjoškolci iz izabranih gradova Bosne i Hercegovine.

Prijaviti se možete od 18. do 22. aprila/travnja 2020. godine do 12:00h. Oni koji prođu u uži krug bit će obaviješteni o online intervjuu sa članovima ASuBiH-a.

LINK online forme za prijavu.

Komentariši