SURADNJA TRI KROVNA UDRUŽENJA ZA MLADE U BIH JER #FAKATJEVAKAT ZA MLADE

Zajedno sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH realizira  “Fakat je vakat za mlade” kao prvi zajednički projekat tri krovna udruženja za mlade u BiH.

Mladi u Bosni i Hercegovini nisu upoznati sa svojim pravima, veoma često ne poznaju kako funkcionira njihova zajednica i kome se mogu obratiti kada imaju problem ili ideju za rješenje istog. Ponukani ovim, planirano je da kroz Fakat je vakat za mlade ponudimo nekoliko aktivnosti, kojima ćemo mladima ponuditi informacije, nova znanja i vještine te mentorsku potporu za njihov daljnji rad.

Tim koji radi na implementaciji svih aktivnosti sačinjen je od predstavnika sva tri udruženja. Jedan od njih je i Mladen Pjevčević, predstavnik Omladinskog savjeta RS koji je izrazio svoje zadovoljstvo i motivaciju:

„Želio bih da izrazim veliko zadovoljstvo projektom “Fakat je vakat” i zajedničkom suradnjom tri krovna tijela mladih u BiH, Vijeća mladih FBiH, Vijeća mladih Brčko Distrikta i OSRS-a. Ovo je jedinstvena prilika da pokažemo mladima koliko mogu da urade za svoje lokalne zajednice, da im prenesemo naša dosadašnja iskustva u omladinskom organizovanju i da ih ozbiljnije uključimo u rad naših organizacija. Koncept projekta je takav da će pomoći i promociji općina i gradova u kojima mladi imaju priliku da se usavršavaju i napreduju. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo naše planove i da aktiviramo mlade ljude, jer su oni veoma važna karika u društvu.”

Koliko je važna suradnja krovnih udruženja u Bosni i Hercegovini podijelio je i Harun Šabanović, naš predstavnik:

“Posebna stvar na ovom projektu jeste ta što ga realiziraju tri krovna tijela za mlade u BiH. Također, same aktivnosti će se održati u svim dijelovima BiH i tiču se relevantnih tema za mlade. Kroz ovaj projekat animirat ćemo institucije da provjere svoje napore koje ulažu u mlade ljude kroz apliciranje za nagradu koju ćemo dodijeliti gradovima/općinama.Vjerujem da je ovo samo početak uspješne suradnje koja će se nastaviti i da ćemo zajedno, uz potporu mladih, izvući maximum iz ovog projekta.”

“Ulaganje zajedničkih napora krovnih udruženja je neophodno, a kako bi mladi imali bolji ambijent u kom žive i rade. Omladinske politike ili ne postoje ili se veoma loše implementiraju, zakonska rješenja se krše na svim razinama vlasti, mladi nisu uključeni u procese odlučivanja i sve ovo je osnovni zadatak krovnih tijela u BiH, zagovarati bolje politike za mlade i osigurati zajedno sa institucijama vlasti njihovu implementaciju” – izjavila je Jasmina Banjalučkić, projektna koordinatorica i Generalna tajnica VM FBiH.

Projekat se realizira zahvaljujući potpori programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI)

Komentariši