Uspješno održan “Otvoreni dijalog s mladima”

U suradnji s Odjelom za stručne i administrativne poslove Vlade  i Komisijom  za mlade, Skupštine Brčko distrikta BiH, a uz potporu Misije OSCE-a u BiH, organizirali smo jučer u prostorijama Skupštine Otvoreni dijalog s mladima.

Sudionicima dijaloga predstavljeni su rezultati i opće preporuke iz analize istraživanja o mladima koje je provedeno kao pripremna faza za izradu strategije za mlade Brčko distrikta BiH 2021. – 2025. godine, a koje je proveo ,,Institut za razvoj mladih KULT“ Sarajevo.

Srđan Blažić, šef Odjela za stručne i administrativne poslove rekao je da je istraživanje rađeno na uzorku od 360 mladih i da je bilo veoma korisno u sagledavanju realnog položaja i statusa mladih u Distriktu.

Mladi 1

„Vlada Brčko distrikta je  na 4. tematskoj sjednici razmatrala Akcioni plan predložen od Vijeća/Savjeta mladih za period 2020. – 2022. godina kojim je predloženo deset mjera i on je upućen svim Odjelima koji su dali odgovore iz svoje nadležnosti nakon čega će ga Vlada ponovo razmatrati i usvojiti. Nakon usvajanja to će biti akt  za postupanje Odjela i institucija u pitanjima vezanim za položaj mladih“, rekao je Blažić. Dodao je da se usvajanje Strategije za mlade očekuje ovog ljeta.

Blažić je naglasio da mladi žele sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja ih se tiču kao i da su njihovi gorući problemi pitanje zaposlenja i rješavanje stambene problematike.

Tea Ružić, predsjednica Vijeća/Savjeta mladih rekla je da prisustvo oko sedamdeset mladih Otvorenom dijalogu  govori o zainteresiranosti mladih i njihovoj želji da ostanu u Brčko distriktu.

mladi 3

„Želimo staviti fokus na mlade koji žele da ostanu ovdje. Oni žele da se što prije izradi strategija za mlade kako bi se krenulo sa njenom realizacijom i trudit ćemo se da to ne bude samo akt na papiru“, rekla je Ružićeva.

Ona kaže da je istraživanje koje je provedeno pokazalo da je mnogo toga čime mladi nisu zadovoljni.

„Mladi nisu zadovoljni gotovo ni sa čim što se događa u ovom gradu. Zadovoljni su ulaganjima u sport ali nisu zadovoljni ulaganjima u kulturu, društvenim sadržajem. Zabrinjava ih nivo mita i korupcije. Trudit ćemo se da to promijenimo“, rekla je Ružićeva.

Cilj „Otvorenog dijaloga s mladima“ bio je da se mladi i organi izvršne i zakonodavne vlasti zaduženi za pitanja mladih u Brčko distriktu BiH, informiraju o rezultatima istraživanja i  aktivnostima koje se poduzimaju na poboljšanju položaja mladih u Brčko distriktu BiH.

Osim članova skupštinske Komisije za mlade u „Otvorenom dijalogu s mladima“ sudjelovali su predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH, predstavnici radne skupine za izradu Strategije za mlade, predstavnici Vijeća/Savjeta mladih, omladinskih organizacija, Vijeća učenika i marginaliziranih grupa mladih.

Mladi 4

Komentariši