Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH organizator Prvih susreta mladih

U Brčkom će od 04. do 06. jula 2019. godine biti organizovani Prvi susreti mladih Brčko distrikta BiH, čiji je organizator i domaćin Savjet mladih Brčko distrikta BiH.

Mladi su za ovu izuzetno važnu manifestaciju snimili i promotivni spot u kojem pozivaju mlade ljude Brčko distrikta BiH da im se pridruže u kreiranju kvalitetnijeg okruženja za život.

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je formalno osnovano krajem novembra 2018. godine. U  svom sastavu za sada broji 12 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Ova organizacija je definisana Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH i predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH, te kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade, u saradnji sa zakonodavnim tijelima.

Izvor: brckodanas.com

Komentariši